Amb motiu de l'activació JAMBOREE 2016, hem tingut la visita dels SCOUTS de Figueres i l'assistència de diferents components de la corporació de l'Ajuntament de la nostra ciutat entre els quals hi havia la Il·lma. Sra Alcaldessa Sra. Marta Felip.
Donem les gràcies a tots i els emplacem pel proper any 2017

Con motivo de la activación JAMBOREE 2016, hemos tenido la visita de los SCOUTS de Figueres y la asistencia de diferentes componentes de la corporación del Ayuntamiento de nuestra ciudad entre los cuales estaba la Ilma. Sra Alcaldesa Dña. Marta Felip.
Damos las gracias a todos y los emplazamos para el próximo año 2017 

prev next